บริษัทคู่สัญญา

บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จำกัด
บริษัท ไทยซัมมิท พี เค เค จำกัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด
บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา 4
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
บริษัท อาปิโก้ ฟอร์จจิ่ง จำกัด
บริษัท แอมคอร์ เฟล็กชิเบิ้ล ชลบุรี จำกัด
บริษัท พาวเวอร์เวฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด สาขาชลบุรี
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย)จำกัด
ริษัท ซัมมิท แอดวานว์ แมททีเรียล จำกัด
บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท ซัมมิทแหลมฉบังโอโตบอดี้เวิร์ค จำกัด
บริษัท ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด
บริษัท ไทยล่อน เทคโน ไฟเบอร์  จำกัด
บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย)  จำกัด
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด
บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท เอ็มโก้ แอลทีดี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
บริษัท เมกาแมค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
บริษัท เคนมินฟู๊ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
WAN HAI LINES (THAILAND) LTD.
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (แม่พิมพ์ยางไทย)
บริษัท เอเวอร์กรีน ชิปปิ้ง เอเยนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด
บริษัท เดบโบราห์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด
บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด
MEDITERRANEAN SHIPPING (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาชลบุรี
บริษัท คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัท ตึกคอม จำกัด
บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด
บริษัท ตึกคอม จำกัด (สาขา1)
บริษัท สกุณีหงษา จำกัด
บริษัท ตึกคอมเอ็นอี จำกัด (แผน1)
บริษัท วิหค หงษา จำกัด (แผน1)
บริษัท ฮาเบอร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด (แผน1)
บริษัท แอลที เรสเตอรองท์ จำกัด
บริษัท ฮาเบอร์ มอลล์ จำกัด (แผน4)
บริษัท ฮุนได เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด
บริษัท แอลทีรีเทล จำกัด
บริษัท ตึกคอมศรีราชา จำกัด
บริษัท แอลทีจี ไดโซ จำกัด
บริษัท บัลโคนี ซีไซด์ จำกัด
บริษัท เอ็นวายเค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาลาดกระบัง)
บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด 
บริษัท เคไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท นิปปอน เซอิกิ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยเฟาน์เทิน ออฟไลฟ์ จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บริษัท อัลพลา ไฮเทค จำกัด
บริษัท ซองชอล ไฮเทค จำกัด
บริษัท ไทยเมนเทค จำกัด
บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรีน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์ เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด
บริษัท สกุณาหงษีร์ จำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแหลมฉบัง
บริษัท ไทย คาจิมา จำกัด 
บริษัท เอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด 
บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด
บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เกาสุ แพคกิ้ง(ศรีราชา) อินดัสตรี จำกัด
บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด
บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วูเทคไทย จำกัด
บริษัท อีซูซุ โกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล แอนเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชินเฮือง จำกัด (ศรีราชา)
บริษัท ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยโร้ป แอคเซส เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ท่อส่องปิโตรเลียมไทย จำกัด
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
การไฟฟ้านครหลวง
บริษัท โตโย เท็กซ์ไทล์ไทย จำกัด
บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด
บริษัท เอสเคอาร์ กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เคอรี่สยามซีพอร์ต จำกัด
บริษัท ซีล คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮวงเอ-ชิ้ปปิ้ง จำกัด (ท่าเรื่อA2)
บริษัท ไทยโทเน็กซ์ จำกัด
บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท เอช อาร์ ไดเจท จำกัด
บริษัท ฮานะ สตีล จำกัด
บริษัท แอลซีบี คอนเทรนเนอร์เทอร์มินัล จำกัด
บริษัท แอลซีเอ็มบี จำกัด
บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด

 

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ แผนกการตลาด โทร 033-009800 ต่อ 2022, 2023, 2024