image
แผนกทันตกรรม
image
แผนกทันตกรรม
image
แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรม

ทีมแพทย์ คลินิกทันตกรรม

  •  


คลินิกทันตกรรม

     โรงพยาบาลวิภาราม มีบริการอย่างครบวงจร สำหรับการป้องกันการบูรณะการรักษาฟันและช่องปากของท่าน
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม
 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

  • ห้องตรวจทันตกรรม 6 ห้อง
  • ห้องเอกซเรย์ 2 ห้อง เอกซเรย์รอบปาก ระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรค ที่ได้มาตรฐานสากล

 

การบริการ

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง การจัดฟัน
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง การรักษารากฟัน
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง รักษาโรคเหงือก
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง การทำฟันปลอม
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง ศัลยกรรมช่องปาก

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

      คลินิกทันตกรรม โทร. 033-009-800 ต่อ 1309