image
แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

ทีมนักกายภาพบำบัด

  •  


กายภาพบำบัด

       โรงพยาบาลวิภาราม มีบริการทางกายภาพบำบัดอย่างครบวงจร ทั้งด้านการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย มีบริการให้การรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยนักกายภาพบำบัดจะทำการตรวจประเมินร่างกาย ให้การรักษาและฟื้นฟูตามอาการของผู้ป่วยแต่ละราย

 

การบริการ

     ให้บริการกายภาพบำบัด  และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด โดยนักกายภาพวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางออโธปิดิกส์
  • การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท 
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ – ปอด   

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

     กายภาพบำบัด โทร. 033-009-800 ต่อ 1006,1007