แพคเกจ

Standard Post with Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานบนเรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 033-009800 ต่อ 1302

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 033-009800 ต่อ 1302

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 033-009800 ต่อ1302

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

แพ็คเกจฝังเข็มคุมกำเนิด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 033-009800 ต่อ 1303

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

แพ็คเกจวัคซีนเด็ก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 033-009800 ต่อ 1303

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 033-009800 ต่อ 1302,1307

อ่านเพิ่มเติม