โปรโมชั่น

Image

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่033-009800 ต่อ 1308

อ่านเพิ่มเติม
Image

ตรวจยืนยันความเสี่ยง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 033-009800 ต่อ 1308 แผนกตรวจสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 033-009800 ต่อ 1308 แผนกตรวจสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 033-009800 ต่อ 1308 แผนกตรวจสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 033-009800 ต่อ 1308 แผนกตรวจสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมสุขภาพเพื่อคัดกรองเบาหวาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 033-009800 ต่อ 1308 แผนกตรวจสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม