โปรโมชั่น

Image

วัคซีนป้องกัน "ไข้หวัดใหญ่"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 033-009800

อ่านเพิ่มเติม
Image

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สอบถามเพิ่มเติม โทร 033-009800

อ่านเพิ่มเติม
Image

"แพ็คเกจวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี"

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 033-009-800 ต่อ 1308

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรม "รักษ์ตับ"

สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร. 033-009-800 ต่อ 1308

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมสุขภาพดีมั่นใจในทุกช่วงวัย

ติดต่อโทร 033-009800 ต่อ 1308

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมสุขภาพเพื่อคัดกรองเบาหวาน

ติดต่อโทร 033-009800 ต่อ 1308

อ่านเพิ่มเติม