โปรโมชั่น

Image

โปรแกรมรักแม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่033-009800 ต่อ1308

อ่านเพิ่มเติม
Image

"โปรแกรมพ่อสุขภาพดี ลูกยิ้มได้"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 033-00900 ต่อ 1308

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สอบถามเพิ่มเติม โทร 033-009-800

อ่านเพิ่มเติม
Image

วัคซีนป้องกัน "ไข้หวัดใหญ่"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 033-009800

อ่านเพิ่มเติม
Image

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สอบถามเพิ่มเติม โทร 033-009800

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมสุขภาพดีมั่นใจในทุกช่วงวัย

ติดต่อโทร 033-009800 ต่อ 1308

อ่านเพิ่มเติม