ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ได้เข้ามาดำเนินกิจการแทนโรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า "โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง" โดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินกิจการและผู้บริหารทั้งหมด โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบังเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 100 เตียง โดยทีมผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับโรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลในเครือพันธมิตร ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าและก้าวสู่การขยายเครือข่ายโรงพยาบาล

โรงพยาบาลได้พัฒนาการบริการมาโดยตลอด ทั้งด้านบริการและด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลวิภารามได้มีระบบคุณภาพรองรับ ทั้งระบบ HA ชั้น 3 ของกระทรวงสาธารณสุข และระบบ ISO 9001:2015

โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนางานเพื่อให้การบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว ให้ความมั่นใจต่อทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่าน ทั้งในการดูแลรักษา ฟื้นฟู และสร้างเสริมสุขภาพ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาววิภารามจะมีโอกาสให้บริการท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพตลอดไป

ในนามของแพทย์ พยาบาล และบุคคลากร โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง กระผมใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการด้านสุขภาพของท่านและครอบครัว