ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ได้เข้ามาดำเนินกิจการแทน โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อ 1 มกราคม 2557 โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า"โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง" โดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินกิจการและผู้บริหารทั้งหมด โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง  เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 100 เตียง โดยทีมผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมกับ โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลในเครือพันธมิตร ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าและก้าวสู่การขยายเครือข่ายโรงพยาบาล

โรงพยาบาลได้พัฒนาการบริการมาโดยตลอดทั้งด้านบริการ และด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลวิภาราม ได้มีระบบคุณภาพรองรับ ทั้งระบบ HA ขั้น 3 ของกระทรวงสาธารณสุข และระบบ ISO 9001:2015

โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง มุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อให้การบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว ให้ความมั่นใจต่อทุกท่าน และยินดีต้อนรับทุกท่าน ทั้งในการดูแลรักษา ฟื้นฟูและสร้างเสริม  สุขภาพจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาววิภารามจะมีโอกาสให้บริการ ท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพตลอดไป

ในนามของแพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง กระผมใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการด้านสุขภาพ ของท่านและครอบครัว