Image

*กักตัวอย่างไร ให้ปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อ*

อ่านเพิ่มเติม
Image

เรียนแจ้งผู้รับบริการทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID – 19 ทางโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ขอความร่วมมือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 033-009800

อ่านเพิ่มเติม
Image

สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกการตลาด 033-009800 ต่อ 2022-2025

อ่านเพิ่มเติม
Image

ประกาศรับสมัครงาน สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานเราประจำเดือนมิถุนายน 564

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 033-009-800 ต่อ 1228,1229

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขูดหินปูน "สำหรับผู้ประกันตน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่033-009800 ต่อ1309 เคาเตอร์แผนกทันตกรรม

อ่านเพิ่มเติม
Image

การเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 033-009800 ต่อ 2023-2025 แผนกการตลาด หรือ ต่อ 1115 แผนกประกันสังคม

อ่านเพิ่มเติม