มีฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีไหมคะ

วันที่ 13-07-2023 | 12:38:39

Quotes

Post By : ธันว์วดี ธนวัจน์ทวีโชค

Email : amejungs@gmail.com

Date : 13-07-2023

Time : 12:38:39

ราคาเข็มเท่าไรคะ

Reply

By : Sutida Denduang

Email : info@vibharamlcb.com

Date : 13-07-2023

Time : 12:38:39

มีค่ะ 1 เข็มราคา 950 บาท เหมาจ่าย 3 เข็ม ราคา 1,890 บาทค่ะ

Reply