ปวดหัว

วันที่ 20-03-2023 | 14:50:37

Quotes

Post By : กศมน มณีแดง

Email : kasamon.mn@gmail.com

Date : 20-03-2023

Time : 14:50:37

มีอาการปวดหัวตั้งแต่วันศุกร์กินยาแล้วกินยาตลอดแต่ก็ไม่หายค่ะ

Reply