ตุ่มน้ำใสที่มือ

วันที่ 30-09-2022 | 12:43:50

Quotes

Post By : Kanyanut mingmad

Email : kunyanut150144@gmail.com

Date : 30-09-2022

Time : 12:43:50

มือมีตุ่มน้ำใสขึ้นที่มือเคยซื้อยามาทาแล้วไม่หาย กลับมาขึ้นรู้สึกว่าตอนนี้อักเสบเจ็บบวมแดง สามารถเข้าไปรักษาได้มั้ยคะ สามารถใช้ประกันสังคมได้มั้ยคะ

Reply