หมออาชีวเวชศาสตร์

วันที่ 09-10-2021 | 20:54:28

Quotes

Post By : เต็มพร สาระพีด

Email : wowlovetem@gmail.com

Date : 09-10-2021

Time : 20:54:28

อยากสอบถามว่าที่ รพ. มีหมอแขนงอาขีวเวชศาสตร์ อยู่ใช่ไหมคะ ถ้ามี 1. หากให้พนักงานเข้าตรวจสุขภาพเนื่องจากการทำงาน ตรวจการได้ยิน ราคาคนละเท่าไหร่ 2. ถ้าหากต้องการใบรับรอง”อาชีวเวชศาสตร์” ทาง รพ. สามารถคัดลอกสำเนาให้ได้ไหมคะ

Reply