เจ็บเส้นเอ็นหลังหัวไหล่

วันที่ 17-04-2020 | 10:33:43

Quotes

Post By : มงคล อายุยืน

Email : tk.in.th@gmail.com

Date : 17-04-2020

Time : 10:33:43

เจ็บเส้นเอ็นต้นคอไปถึงหลังหัวไหล่ ถ้าไปตรวจรักษา ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร โดยประมาณ

Reply