ประวัติแพทย์

พญ.โชติรส สายแสงทอง

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2537

วุฒิบัตร : 

 - สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ.2543 

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 น. ห้องผ่าตัด
อังคาร 08.00-17.00 น. หัองผ่าตัด
พุธ 08.00-17.00 น. ห้องผ่าตัด
พฤหัสบดี 08.00-17.00 น. ห้องผ่าตัด
ศุกร์ 08.00-17.00 น. ห้องผ่าตัด