ประวัติแพทย์

พญ.นันทิยา จิรเมธาภัทร

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์รังสิต, ปี พ.ศ.2551

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 OPD 1
อังคาร 08.00-17.00 OPD 1
พุธ 08.00-17.00 OPD 1
พฤหัสบดี 08.00-17.00 OPD 1
ศุกร์ 08.00-17.00 OPD 1