ประวัติแพทย์

นพ.ธีรพณ พงศ์วิวัฒน์

สาขา : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต ปี พ.ศ.2524 

วุฒิบัตร : 

 - สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ปี พ.ศ.2527

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.30-16.30 น. OPD 1
จันทร์ 08.30-16.30 น. OPD 1
อังคาร 08.30-16.30 น. OPD 1
พุธ 08.30-16.30 น. OPD 1
พฤหัสบดี 08.30-16.30 น. OPD 1