ประวัติแพทย์

นพ.สมเกียรติ สนธยานานนท์

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2530

วุฒิบัตร : 

 - สาขาศัลยศาสตร์ สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์  ปี พ.ศ.2536

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่                 
จันทร์ 08.00-16.30 น. OPD 1 / ER
อังคาร 08.00-16.30 น. OPD 1 / ER
พุธ 08.00-16.30 น. OPD 1 / ER
พฤหัสบดี 08.00-16.30 น. OPD 1 / ER
ศุกร์ 08.00-16.30 น. OPD 1 / ER