ประวัติแพทย์

นพ.ธเนศ เซี่ยงเห็น

สาขา : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโสต ศอ นาสิก

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2554

วุฒิบัตร

 - สาขาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี พ.ศ.2560

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-16.00 น. OPD 3
จันทร์ 08.00-20.00 น. OPD 3
อังคาร 08.00-16.00 น. OPD 3
พุธ 08.00-16.00 น. OPD 3
พฤหัสบดี 08.00-17.00 น. OPD 3