ประวัติแพทย์

นพ.เกรียงไกร บุญประชม

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

- แพทยศาสตร์บัณฑิต แพทย์ศาสตร์พระบรมราชนก ปี พ.ศ.2551

วุฒิบัตร : 

- สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ปี พ.ศ.2557

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10.00-20.00 น. OPD 3
อังคาร 07.00-16.00 น. OPD 3
พุธ 10.00-20.00 น. OPD 3
พฤหัสบดี 07.00-16.00 น. OPD 3
ศุกร์ 13.00-20.00 น. OPD 3
เสาร์ 08.00-20.00 น. OPD 3