ประวัติแพทย์

นพ.ปกรณ์ นานาประเสริฐ

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ภาษา :  ไทย , อังกฤษ hotreplica.us

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต วชิรพยาบาล ปี พ.ศ.2558

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08.00-17.00 OPD 1
พุธ 08.00-17.00 OPD 1
พฤหัสบดี 08.00-16.00 OPD 1
ศุกร์ 08.00-14.00 OPD 1
เสาร์ 08.00-20.00 OPD 1