ประวัติแพทย์

นพ.นัธทวัฒน์ สิทธินามสุวรรณ

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา ไทย, อังกฤษ, จีนกลาง

การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี2561

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปี 2565

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 08.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
วันพุธ 08.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
13.00-15.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
15.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
วันพฤหัสบดี 08.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
วันศุกร์ 08.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
13.00-15.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
15.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
วันเสาร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3