ประวัติแพทย์

นพ.คณพัทธ์ เลิศไชยงค์พานิช

สาขา : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  คณะแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2560

วุฒิบัตร  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2564

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 08.00-23.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันอังคาร 08.00-23.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพุธ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันศุกร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1