ประวัติแพทย์

พญ.โชติรส สายแสงทอง

สาขา : วิสัญญีวิทยา

ภาษา ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  คณะแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2537

วุฒิบัตร  สาขาวิสัญญีแพทย์วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2543

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันอังคาร 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพุธ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันศุกร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1