ประวัติแพทย์

นพ.สุเมธ โขวิฑูรกิจ

สาขา : วิสัญญีวิทยา

ภาษา ไทย

การศึกษา  คณะแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2523

วุฒิบัตร  สาขาวิสัญญีแพทย์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช ปี 2533

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันอังคาร 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพุธ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันศุกร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันเสาร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1