ประวัติแพทย์

นพ.คเณศวร์ รัตนนิธิกุล

สาขา : วิสัญญีวิทยา

ภาษา ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  คณะแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2554

วุฒิบัตร  สาขาวิสัญญีแพทย์วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2560

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพุธ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันศุกร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันเสาร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1