ประวัติแพทย์

นพ.สมภพ เปี่ยมกระแสธรรม

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ภาษา ไทย,อังกฤษ

การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต วชิรพยาบาล มหิดล

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 08.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันอังคาร 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพุธ 08.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 08.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันศุกร์ 08.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันเสาร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1