ประวัติแพทย์

นพ.นัฏพล ชิงชนะ

สาขา : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ภาษา  ไทย,อังกฤษ

การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2550 

วุฒิบัตร 

 - สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลภูมิพล ปี 2557 

 - อนุสาขากระดูกสันหลัง  โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2558

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 08.00-16.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพุธ 08.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันเสาร์ 08.00-16.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1