ประวัติแพทย์

พญ.พรรณศุภางค์ ประภาสะวัต

สาขา : รังสีแพทย์

ภาษา ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น

การศึกษา  จบคณะแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2554

วุฒิบัตร  สาขารังสีทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2558

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันอังคาร 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพุธ 08.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 08.00-14.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันอาทิตย์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1