ประวัติแพทย์

พญ.นันทิยา จิรเมธาภัทร

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ภาษา  ไทย,อังกฤษ

การศึกษา  แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์รังสิต, ปี พ.ศ.2551

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 08.00-17.00 แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันอังคาร 08.00-17.00 แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพุธ 08.00-17.00 แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันศุกร์ 08.00-17.00 แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1