ประวัติแพทย์

นพ.สมเกียรติ สนธยานานนท์

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป

ภาษา  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2530

วุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จากสถาบันฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้านกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ปี 2536

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 07.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันอังคาร 07.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพุธ 07.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 07.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันศุกร์ 07.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1