ประวัติแพทย์

นพ.ปกรณ์ นานาประเสริฐ

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ภาษา   ไทย

การศึกษา  แพทยศาสตร์บัณฑิต วชิรพยาบาล ปี พ.ศ.2558

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 08.00-20.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพุธ 08.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันศุกร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
วันเสาร์ 08.00-17.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1