ประวัติแพทย์

พญ.ภิญญาพร อารีโกเศศ

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ภาษา ไทย, อังกฤษ,จีน

การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีน ปี พ.ศ.2559

เวลาออกตรวจ

วัน

เวลา

สถานที่ออกตรวจ

พุธ

08.00-17.00 น.

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

พฤหัสบดี

08.00-20.00 น.

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

ศุกร์

08.00-20.00 น.

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

เสาร์

08.00-20.00 น.

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

อาทิตย์

08.00-17.00 น.

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1