ประวัติแพทย์

พญ.ณัฐชยา ศรีทะโร

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ภาษา ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน

การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี2565

เวลาออกตรวจ

วัน

เวลา

สถานที่

วันจันทร์

08.00-17.00 น.

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

วันพฤหัสบดี

08.00-17.00 น.

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

วันศุกร์

08.00-14.00 น.

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

วันเสาร์

08.00-17.00 น.

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

วันอาทิตย์

08.00-20.00 น.

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1