ประวัติแพทย์

แพทย์หญิงนริศรา เตชวัชรา

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

แพทย์หญิงนริศรา เตชวัชรา

สาขา : เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา : ไทย, อังกฤษ, จีน

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 น. OPD1
อังคาร 08.00-20.00 น. OPD1
พุธ 08.00-17.00 น. OPD1
ศุกร์ 08.00-12.00 น. OPD1
อาทิตย์ 08.00-20.00 น. OPD1