ประวัติแพทย์

นายแพทย์คเณศวร์ รัตนนิธิกุล

สาขา : วิสัญญีวิทยา

นายแพทย์คเณศวร์ รัตนนิธิกุล

สาขา : วิสัญญีวิทยา

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

การศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี/วิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08.00-17.00 น. OR
พุธ 08.00-17.00 น. OR
พฤหัสบดี 08.00-17.00 น. OR
ศุกร์ 08.00-17.00 น. OR
เสาร์ 08.00-17.00 น. OR