ประวัติแพทย์

นพ.ณัฐพงษ์ ราชศิริส่งศรี

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2558

เวลาออกตรวจ

วัน

เวลา

สถานที่ออกตรวจ

อาทิตย์

07.00-13.00  น.

OPD 1

จันทร์

07.00-17.00 น.

OPD 1

อังคาร

07.00-17.00 น.

OPD 1

พฤหัสบดี

17.00-20.00 น.

OPD 1

ศุกร์

07.00-17.00 น.

OPD 1

เสาร์

07.00-13.00 น.

OPD 1