ประวัติแพทย์

พญ.นันทวรรณ คูสุวรรณ์

สาขา : กุมารแพทย์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2549

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคไต

วุฒิบัตร : 

 - ได้รับวุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2555

- ได้รับวุฒิบัตร อนุสาทกุมารเวชศาสตร์โรคไต ปี พ.ศ.2559

เวลาออกตรวจ

วัน

เวลา

สถานที่ออกตรวจ

จันทร์

08.00-17.00  น.

OPD 3

อังคาร

08.00-20.00 น.

OPD 3

พุธ

08.00-17.00 น.

OPD 3

พฤหัสบดี

08.00-17.00 น.

OPD 3

ศุกร์

08.00-17.00 น.

OPD 3

เสาร์

08.00-17.00 น.

OPD 3