ประวัติแพทย์

นพ.วรทร มุนินทร

สาขา : สูตินรีแพทย์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2539

วุฒิบัตร : 

 - สาขาสูตินรีเวชวิทยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2542

เวลาออกตรวจ

วัน

เวลา

สถานที่ออกตรวจ

จันทร์

08.00-17.00  น.

OPD 1

อังคาร

08.00-17.00 น.

OPD 1

พุธ

08.00-17.00 น.

OPD 1

พฤหัสบดี

08.00-17.00 น.

OPD 1

ศุกร์

08.00-17.00 น.

OPD 1

เสาร์

08.00-20.00 น.

OPD 1