ประวัติแพทย์

นพ.นัฏพล ชิงชนะ

สาขา : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

สาขา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2550 

วุฒิบัตร : 

 - ออร์โธปิดิกส์ : โรงพยาบาลภูมิพล ปี พ.ศ.2557

อนุสาขา

 - กระดูกสันหลัง : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ.2558

เวลาออกตรวจ

วัน

เวลา

สถานที่ออกตรวจ

อังคาร

08.00-16.00 น.

OPD 1

พุธ

08.00-20.00 น.

OPD 1

พฤหัสบดี

08.00-16.00 น.

OPD 1

ศุกร์

08.00-17.00 น.

OPD 1

เสาร์

08.00-16.00 น.

OPD 1