ประวัติแพทย์

พญ.ศิริลักษณ์ พนมเชิง

สาขา : กุมารแพทย์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2543

วุฒิบัตร : 

 -กุมารเวชศาสตร์ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี พ.ศ.2549

เวลาออกตรวจ

วัน

เวลา

สถานที่ออกตรวจ

จันทร์

17.00-20.00  น.

OPD 3

อังคาร

17.00-20.00 น.

OPD 3

พุธ

17.00-20.00 น.

OPD 3

พฤหัสบดี

17.00-20.00 น.

OPD 3

ศุกร์

17.00-20.00 น.

OPD 3

เสาร์

08.00-17.00 น.

OPD 3

อาทิตย์

08.00-17.00 น.

OPD 3