ประวัติแพทย์

นพ.กิตติ พันธ์ทองลาภทวี

สาขา : สูตินรีแพทย์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2530 

วุฒิบัตร : 

 - สูติศาสตร์-นรีเวช : ราชวิทยาลัยสูตินรีเวชแห่งประเทศไทย ปี 2536

เวลาออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่ออกตรวจ
อาทิตย์ 08.00-17.00  น. OPD 3
จันทร์ 08.00-20.00 น. OPD 3
อังคาร 08.00-17.00 น. OPD 3
พุธ 08.00-17.00 น. OPD 3
พฤหัสบดี 08.00-20.00 น. OPD 3
ศุกร์ 08.00-17.00 น. OPD 3