ประวัติแพทย์

นพ.วิชัย ฉันทะพิชญ์

สาขา : จักษุแพทย์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยลัยมหิดล ปี พ.ศ.2529

วุฒิบัตร : 

- จักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2535

เวลาออกตรวจ

วัน

เวลา

 อาทิตย์

08.00-12.00  น.

จันทร์

08.00-20.00 น.

พุธ

08.00-20.00 น.

พฤหัสบดี

08.00-14.00 น.

ศุกร์

08.00-20.00 น.

เสาร์

08.00-19.00 น.