ประวัติแพทย์

พญ.พรรณศุภางค์ ประภาสะวัต

สาขา : รังสีแพทย์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ.2554

วุฒิบัตร : 

 - สาขารังสีทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2558 

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่ออกตรวจ
อาทิตย์ 08.00-17.00 น. แผนกรังสี
จันทร์ 08.00-17.00 น. แผนกรังสี
อังคาร 08.00-17.00 น. แผนกรังสี
พุธ 08.00-20.00 น. แผนกรังสี
พฤหัสบดี 08.00-14.00 น. แผนกรังสี